کرایو « اشتراک گذاری لینک تیفا

10
Image of کرایو

عنوان : کرایو

دستگاه کرایو دارای مخزنی دو جداره و عایق شده است که مخزن این دستگاه حاوی
ازت مایع یا نیتروژن مایع (Liquid Nitrogen Cryo) میباشد. ازت مایع
درون این دستگاه سرمای شدیدی حدود 196- درجه سانتی گراد دارد. وقتی
محتویات دستگاه کرایو روی ضایعه ی پوستی موردنظر اسپری میشود درجه حرارت
بافت ضایعه موردنظر را به شدت و با سرعت بسیار زیادی کاهش میدهد که باعث
انجماد و فریزشدن بافت موردنظر و مرگ سلولی آن خواهد شد.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی کرایو کلیک نمایید.

پیام بگذارید

...